Garantujeme zajištění veškerých služeb v oboru lesnictví.

Vlastníkům lesa nabízíme veškeré služby spojené s vlastnictvím lesních pozemků tak, aby byly dodrženy veškeré legislativní požadavky, ale aby zároveň vlastník lesa získal ze svého majetku co možná nejvyšší výnos.

Činnosti v lese jsou omezeny Lesním zákonem, Lesními hospodářskými plány či osnovami. My se staráme o plné využití produkční funkce lesa tak, aby majitel získal ze svého majetku co možná nejvíce při dodržení veškerých legislativních omezeních a při zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích a trvale udržitelného rozvoje.

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

Naše služby:

Více o službách