O nás

Naše společnost si klade za cíl především zkvalitnění dodávek komplexních lesnických služeb pro majitele lesů.

Chápeme jako svoji povinnost tyto služby dodávat v takové kvalitě a s odbornou péčí na tak vysoké úrovni, aby lesní majetky vzkvétaly a do budoucna přinášely větší potěšení všem z hlediska své krajinotvorné funkce a v neposlední řadě i ve výnosech svému majiteli.

Záleží nám na tom, abychom majiteli přinesli komplexní zprávu o stavu lesního majetku a možnostech jeho využití do budoucna.