Služby

1. Optimalizace hospodaření na lesním majetku

Vyčíslíme současnou a budoucí výnosnost lesního majetku na základě zadaných parametrů hospodaření. Navrhneme těžební i pěstební zásahy pro zkvalitnění stavu majetku.

 

2.Výpočet zásoby porostů nastojato

Vhodně zvolenou metodou pro dané území a porost zajistíme zjištění zásoby dřeva v porostech.

 

3. Výkup lesních majetků

Naše společnost má velký zájem o koupi lesních pozemků pro budoucí řádné hospodaření v nich.

 

4. Nákup a prodej dříví

Vlastníkům lesa, fyzickým nebo právnickým osobám nabízíme odkoupení dřevní hmoty. Vykupujeme dříví veškerých sortimentů i dřevin na základě jednorázových i dlouhodobých smluvních vztahů.

 

5. Těžební činnost

Zajistíme vytěžení požadovaného objemu dřeva vhodně zvolenou technologií pro minimalizaci škod na lesních porostech.

Doprava dřevní hmoty:
zabezpečíme silniční dopravu dříví všech sortimentů specializovanými odvozními soupravami.

 

6. Pěstební činnost

Příprava půdy:
zajišťujeme úklid klestu a přípravu půdy půdními frézami, které zapraví těžební zbytky do půdy. Tato příprava půdy je také vhodná i pro přirozenou obnovu lesa.

Sadba a dodávka sadebního materiálu:
realizujeme sadbu do připravené i nepřipravené půdy. Zajišťujeme dodávku kvalitního sadebního materiálu, což je jeden ze zásadních předpokladů pro zdraví a odolný les v dospělém věku.

Péče po zalesnění:
po zalesnění zabezpečujeme následnou péči o vysázené plochy až do doby jejich zajištění - ochranu proti škůdcům, buřeni, chorobám a okusu zvěří. Používáme ochranu chemickou i mechanickou dle přání a dohody se zadavatelem práce (vlastníkem lesa/zákazníkem).

Výchova mladých porostů:
zákazníkům zajišťujeme výchovou lesních porostů prostřihávkami a prořezávkami.

Ochrana lesa:
ochranu lesa provádíme jak mechanickou - individuální ochrany, stavba oplocenek, tak i chemickou za použití repelentů, herbicidů, insekticidů apod.

 

7. Realizace a úprava zahrad s dodávkou okrasných dřevin

Provádíme realizace a úpravy zahrad s dodávkou okrasných dřevin pro soukromé zahrady, firemní areály nebo veřejné plochy.

 

8. Rizikové kácení dřevin

Provádíme rizikové kácení dřevin v těžko dostupných terénech i tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složení celého stromu.

 

9. Poradenská činnost a odborná správa lesa

V neposlední řadě naše společnost také nabízí pro majitele lesů odbornou správu lesa nebo komplexní obhospodařování lesních majetků na základě nájemní nebo jiné smlouvy.

Našim zákazníkům nabízíme také poradenskou činnost (dotace, termín a způsob zalesnění, vhodná dřevinná skladba, mechanizace, vhodné přípravky a opatření k ochraně kultur apod.)