Zájem o koupi lesů

publikováno 23.06.2015

Máme zájem o koupi lesních pozemků v rámci ČR s možným přesahem do okolních států. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím webového formuláře http://lesnickyfond.cz/ nebo na telefonu +420 601 362 066.

Holding Delta Capital, a.s. založil První lesnický otevřený podílový fond, který je díky své investiční strategii zaměřen na nákup lesní půdy a její obhospodařování, zahrnující těžbu dříví a následnou obnovu lesa. Je prvním investičním fondem svého druhu na území České republiky. Central European Wood a.s. je pověřen správou majetku lesnického fondu a kompletními kvalifikovanými činnostmi v oblasti lesnictví.

 

Cílem Prvního lesnického OPF je maximalizovat výnos z lesních pozemků v majetku Lesnického fondu, čehož bude dosahováno především: 

• Předpokládaným růstem tržních cen lesních pozemků v České republice 

• Výrazným zlepšením obvykle neefektivního hospodaření na lesních pozemcích

• Zajištění nejefektivnějšího způsobu hospodaření

• Využitím jednotné obchodní strategie při obchodování s dřívím